Bolje spriječiti nego liječiti

28/10/2020. | Lifestyle

Sberbank BH u saradnji sa partnerskim osiguravajućim društvom Vienna osiguranje VIG pokrenula je akcijsku kampanju životnog osiguranja pod nazivom “Investments Days”. U ponudi je Superior plus životno osiguranje koje je jedinstven program životnog osiguranja na tržištu, gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume. Ovaj program osiguranja pokriva osiguranika i djecu osiguranika u...