Ceste FBiH traže projektante za izradu glavnog projekta sanacije mostova na cesti M17

21/10/2021. | Novosti

JP Ceste FBiH su raspisale javni poziv za izradu projektne dokumentacije za sanaciju tri mosta na magistrali na lokalitetu petlje Lašva. Izrada projektne dokumentacije odnosno glavnih projekata je predviđena za: Rekonstrukciju i sanaciju mosta preko rijeke Bosne na cesti M17, petlja Lašva, dionica Topčić polje – Lašva; Rekonstrukciju i sanaciju mosta preko ceste M5 (pravac...