U Inžinjerskoj komori FBiH formirana sekcija Biljna proizvodnja

U Privrednoj komori FBIH formirana je, 20. februara, prva sekcija u Inžinjerskoj komori- Biljna...