Projekat “Dijaspora za razvoj” kroz program mentorstva za unaprijeđenje poslovanja bh. kompanija doprinosi jačanju ekonomije u Bosni i Hercegovini

01/01/2021. | Novosti

Svjesni značaja prijenosa znanja i novih tehnologija u jačanju ekonomije u BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlada Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH pokrenuli su projekat “Dijaspora za razvoj”. Misija ovog projekta je povezivanje bh. stručnjaka iz dijaspore sa kolegama iz BiH u cilju razmjene iskustva, prijenosa znanja,...

Dijaspora ima znanje potrebno za razvoj bh. ekonomije

02/10/2018. | Investicije | Startup | Žene u biznisu

Sarajka Sanja Čulina-Okić je nakon što je stigla u Ameriku 1996. godine dobila punu atletsku stipendiju na Florida Atlantic University, FL, SAD, te je 2001. godine, diplomirala na smjeru za međunarodno poduzetništvo i trgovinu. U želji da što efikasnije prenese stečeno znanje, Sanja je prihvatila poziv profesionalnog predavača poslovne edukacije. “Bila sam veoma ponosna kada...