FZS: U 2022. godini 230 statističkih istraživanja i aktivnosti od interesa za FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, na sjednici održanoj...