FZS: U 2022. godini 230 statističkih istraživanja i aktivnosti od interesa za FBiH

17/01/2022. | Novosti

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, na sjednici održanoj 12.1.2022. godine, usvojila Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH. Planom je predviđeno provođenje ukupno 230 statističkih istraživanja i aktivnosti čiji je nosilac Zavod, samostalno ili u saradnji sa ostalim statističkim institucijama u BiH, kao i drugi ovlašteni proizvođači statistike....