Koje to brzorastuće kompanije u TK zapošljavaju 19,5 hiljada radnika?

12/03/2021. | Tema u fokusu

Brzorastuće kompanije su one čije poslovanje generira značajne pozitivne novčane tokove ili zaradu, koji se povećavaju znatno bržim stopama od ukupne ekonomije. Te kompanije iz godine u godinu postižu izvanredne rezultate na svim poljima svog poslovanja. Neke od osnovnih karakteristika brzorastućih kompanija je da posjeduju kvalitetan tim i snažnu organizacijsku kulturu među svojim zaposlenicima, kvalitetne...