Zašto su islamski investicioni fondovi poslovali bolje od konvencionalnih?

Kako je virus Covid-19 dosezao pandemijske razmjere, zatvaranje državnih granica i izolacije...