Poslodavci u BiH se žale da inspektori ne izdaju rješenja o izolaciji

Određeni broj članica požalio se Udruženju poslodavaca FBiH na postupanje kantonalnih sanitarnih...