Udruženje poslodavaca FBiH – Izmjenama zakona do boljeg poslovnog ambijenta

19/07/2018. | Novosti

Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) predstavilo je danas u Sarajevu izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u Federaciji BiH. Radi se o prijedlozima izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, cestovnom prevozu, te profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom. “Usvajanjem tih izmjena i dopuna...