Privredna komora FBiH u kampanji “Kupujmo domaće”

Privredna Komora Federacije BiH trenutno je u fazi završnih priprema dokumentacije za projekat...