J.P. Komus za pružene usluge garantira vrhunsku kvalitetu

Javno preduzeće za komunalne poslove KOMUS – društvo sa ograničenom odgovornošću Gračanica,...