Agreks perjanica poljoprivrede BiH u godini svog jubileja pušta u rad velike projekte

Porodična kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane, prvenstveno proizvodnjom konzumnih jaja,...