FZZZ – Realizacija mjera odvija se prema planu

Realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja iz 2019. godine odvija se prema planu i po...