Vlada FBiH: Za tri aerodroma u FBiH ukupno devet miliona KM

25/03/2021. | Novosti

Vlada FBiH je s ciljem unaprjeđenja avioprometa u Federaciji BiH i subvencija javnim preduzećima, donijela sedam odluka o izdvajanju sredstava planiranih ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, u ukupnom iznosu od 9.000.000 KM. Kroz tri programa utroška sredstava za subvencije javnim poduzećima u ovoj oblasti, JP Aerodrom Sarajevo je odobreno 500.000 KM, JP...