Vlada FBiH održala hitnu telefonsku sjednicu

23/10/2020. | Novosti

Federalna vlada je na današnjoj 186. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom izmjene Zaključka Vlade Federacije BiH od 29.7.2020. godine. U ovom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da „Vlada Federacije Bosne i...