Željeznicama FBiH 22 miliona KM

02/04/2021. | Novosti

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera – subvencije javnim preduzećima, namijenjenog Željeznicama FBiH za 2021. godinu, u iznosu od 22 miliona konvertibilnih maraka. Od ovoga je za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo planirano 21.500.000 KM, i to 19.400.000 KM za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture,...