Egrlić: Kooperativno obrazovanje osigurava kvalifikovanu radnu snagu za kompanije, a stručnost za mlade ljude

Neusklađenost potreba tržišta rada i obrazovnog sistema gorući je problem prisutan ne samo u Bosni...