Hrana u BiH skuplja čak 8,5 posto nego prošle godine

27/12/2021. | Novosti

U novembru 2021. godine zabilježen je novi rast nivoa cijena u Bosni i Hercegovini. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2021.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1,2%. Više cijene u odjeljcima Hrana i bezalkoholni...