U Beču se otvara ured za poslovnu imigraciju

Grad Beč u saradnji sa Bečkom poslovnom agencijom uspostavlja “Business Immigration...