Vlada FBiH odobrila 6 miliona KM za regresiranje kamata privatnim preduzećima

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu...