Pad potrošačkog povjerenja u Francuskoj

27/10/2021. | Novosti

Povjerenje francuskih potrošača je palo u oktobru ispod dugogodišnjeg prosjeka, jer su domaćinstva zabrinuta da će rast cijena umanjiti njihove mogućnosti da štede u budućnosti, pokazuju današnji statistički podaci. Francuski zavod za statistiku INSEE objavio je da je raspoloženje potrošača palo za dva poena na 99 u ovom mjesecu sa 101 poena u septembru. Četrnaest...