LOKALNE ZAJEDNICE; Banovići, Živinice, Zavidovići i Žepče pokrenule inicijativu za prekategorizaciju regionalnih cesta

Načelnici općina Žepče, Zavidovići i Banovići te predstavnik Grada Živinice, danas su se sastali u...