Vlada FBiH usvojila privremenu tarifu za BH-Gas

13/08/2021. | Novosti

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarsrva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o usvajanju privremene tarife za operatora transportnog sistema BH-Gas i time privremeno riješila ovu problematiku. Naime, prvobitno je BH-Gas predlagao tarifu u iznosu od 108 KM. Ipak, usvojena je tarifa od 34,17 KM i kao takva će važiti do kraja ove godine do...