Vlada FBiH usvojila privremenu tarifu za BH-Gas

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarsrva energije, rudarstva i industrije...