Vlada FBiH: Odluka o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

11/01/2022. | Novosti

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu. Ova odluka je u skladu sa Uredbom...