Nakon 12 godina podignuta optužnica u predmetu Sarabon

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Vahidina Čomora, generalnog direktora i...