PUFBiH – Rok za otpis duga po osnovu zateznih kamata ističe za dva mjeseca

28/02/2019. | Novosti

S obzirom na to da je do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo još dva mjeseca, Porezna uprava Federacije BiH je pozvala porezne obveznike, koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31. decembrom 2016. godine da iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode...