IMBIH 22. maja organizuje virtuelni poslovni seminar o “outsorcingu” u BiH

U subotu 22. maja 2021, od 17:00-18:00 h, IMBIH organizuje poslovni seminar na temu Outsorcing u...