IMBIH domaćin virtualnog poslovnog seminara

U subotu, 22. maja, Udruženi pokret za Bosnu i Hercegovinu (IMBiH) je bio domaćin virtualnog...