IMBIH domaćin virtualnog poslovnog seminara

18/06/2021. | Novosti

U subotu, 22. maja, Udruženi pokret za Bosnu i Hercegovinu (IMBiH) je bio domaćin virtualnog poslovnog seminara fokusiranog na outsourcing u Bosni i Hercegovini (BiH). Panelisti iz Restart.ba (Amir Karahasanović), Lilium Digital (Edin Halilović) i OREA Bazaar (Senita Slipac) razgovarali su o svom profesionalnom iskustvu s outsourcingom u više industrija i o svojim pogledima na...