Vremenske prilike i ove godine utiču na manji prinos meda

Prinosi meda na ovom prostoru dosada su veoma loši te je, nakon loše prošle, i ova godina za...