Ceste FBiH traže projektante za izradu glavnog projekta sanacije mostova na cesti M17

JP Ceste FBiH su raspisale javni poziv za izradu projektne dokumentacije za sanaciju tri mosta na...