Filipović-Kulenović otkriva kako Sarajevo može profitirati

04/09/2018. | Novosti

Pozicioniranje na ciljnim tržištima, informiranje i načini komuniciranja koji se pri tome primjenjuju su termini koji se svakodnevno koriste, a tumačenje istih kao da se podrazumijeva. Atraktivnim razvojem, implementacijom i upravljanjem softverskim aplikacijama IT tehnologija je u mnogo čemu doprinijela bržem i pouzdanijem informiranju, komunikaciji, a samim tim i etabliranju proizvoda i usluga. Polovinom 19....