Prihvaćena sedmogodišnja Strategija zapošljavanja u FBiH

07/05/2021. | Novosti

Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za period od 2021. do 2027. godine, koja je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada, te drugih nadležnih institucija. Izrada Strategije je, inače, jedna od aktivnosti predviđenih ovogodišnjim Planom rada Vlade...