Druga generacija polaznika Paragon full stack programa uspješno završila edukaciju

13/08/2022. | Novosti

Paragon full stack program, organizovan i vođen od strane profesionalaca iz vodeće IT kompanije Mistral Technologies, uspješno je ispratio drugu generaciju polaznika. Tokom devet mjeseci programa, 24 polaznika iz BiH i Crne Gore radili su na praktičnom usvajanju znanja i vještina potrebnih za izradu različitih web aplikacija koristeći HTML, CSS, JavaScript, React.js, Node.js i MongoDB....