Općina Novo Sarajevo osigurala oko 600.000 KM za start up biznis

12/02/2018. | Startup

Općina Novo Sarajevo je u Budžetu za 2018. godinu uspostavila novi program u cilju podrške aktivnoj politici zapošljavanja koji se sastoji od niza mjera koje imaju za cilj da pruže podršku nezaposlenim osobama. Ovim programom obuhvaćene su osobe koje traže prvi put zaposlenje, demobilisani borci i osjetljive kategorije stanovništva, a posebna podrška predviđena je za...