MMF: Razvojne banke predstavljaju sistemski rizik za BiH

08/03/2018. | Tržišta i finansije

Entitetske razvojne banke predstavljaju sistemski rizik za BiH, navedeno je u nedavno objavljenoj analizi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a). Kako se može iščitati iz izvještaja, MMF ima primjedbe zbog direktnog uticaja entiteta na banke time što im daju novac, a da, istovremeno, imaju povlašten položaj u odnosu na komercijalne banke. “Usljed direktnih investicija, entitetske razvojne banke...