Željeznicama FBiH 22 miliona KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je usvojila Program...