Novi Red vožnje ŽFBiH za 2021/2022. godinu stupa na snagu 12. decembra

Željeznice FBiH obavještavaju javnost da novi Red vožnje ŽFBiH za 2021/2022. godinu stupa na snagu...