SEE Link i RBI postaju strateški partneri

26/06/2018. | Novosti

SEE Link, zajednička platforma za trgovanje koja trenutno obuhvata sedam berzi u Jugoistočnoj Evropi (JIE), namjerava lansirati inovativno rješenje za poravnanje prekograničnih transakcija trgovanja razvijeno od strane Raiffeisen Bank International (RBI) sa sjedištem u Beču. U tu svrhu predstavnici osnivača platforme, Zagrebačke, Bugarske i Makedonske berze, te SEE Linka sa sjedištem u Skoplju su u...