UPFBiH predstavio dosadašnje rezultate projekta “Poslovanje bez korupcije”

10/02/2021. | Novosti

Cilj projekta „Poslovanje bez korupcije“ kojeg provodi Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine jeste doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, kao i izloženosti poslodavaca korupciji, istaknuto je na press konferenciji na kojoj su predstavljene do sada provedene aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Aktivnosti se odnose na izmjenu postojeće legislative koja...