Dvije ponude za digitalizaciju Javnih RTV servisa u BiH: Posao od 25 miliona KM

06/04/2023. | Novosti

U Ministarstvu komunikacija i prometa BiH danas je održano javno otvaranje pristiglih ponuda u postupuku nabavke opreme za digitalni prijenos i emitiranje za Projekat digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini. Zaprimljene su dvije ponude. Prva grupa ponuđača (SIRIUS 2010 d.o.o. Banja Luka i OIV d.o.o. Zagreb) je dala ponudu od 25.535.112,19 KM bez...