Energetičari u BiH traže pojednostavljenje procedure za otvaranje punionica električnih automobila

13/12/2021. | Novosti

Elektroenergetičari Bosne i Hercegovine od nadležnih institucija će zatražiti da se pojednostavi, a u obimu potrebnih dokumenata, smanji procedura za otvaranje punionica elektroautomobila. Uz to sugerišu da se male punionice mogu otvoriti bez ikakve dozvole što bi trebalo biti sadržano i u zaključcima 15. savjetovanja Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisiteme (CIGRE), čiji...