Brčko: Održan 12. skup logističara LOGIN

07/11/2019. | Novosti

Skup logističara LOGIN 12, u organizaciji Udruženja logističara Brčko distrikta Trans Logistic održan je u hotelu Jelena u Brčkom. Kroz predavanja i panel diskusiju više od 100 učesnika razgovaralo je o temi skupa „Evropska perspektiva distrikta i povezivanje na panevropske i svjetske transportne koridore“. Na osnovu ciljeva koji su proizašli na prošlogodišnjem skupu, goste je...