Do 30. rođendana RTVTK će biti među vodećim televizijskim kućama u BiH

24/12/2020. | Tema u fokusu

Radio-televizija Tuzlanskog kantona danas ima 95 uposlenih i višemilionski auditorij, vlastiti RTV Dom, čitavu mrežu vlastitih predajnika i odašiljača zemaljskog signala. Radio-televizija Tuzlanskog kantona osnovana je 20. februara 1993. godine sa sredstvima, kako nam je kazao direktor Kasim Softić, skromno, a namjerom ambiciozno. Vremenom je skromnost postala jakost, a ambicioznost realnost. Stalna unapređenja ponude „U...