Addiko banka poklonila GPS satove djeci sa poremećajima iz autističnog spektra u Konjicu

Predstavnici Addiko banke u Konjicu su uručili četiri GPS narukvice korisnicima Udruženja...