Addiko banka poklonila GPS satove djeci sa poremećajima iz autističnog spektra u Konjicu

24/07/2019. | Novosti

Predstavnici Addiko banke u Konjicu su uručili četiri GPS narukvice korisnicima Udruženja “i” koje okuplja roditelje, djecu i omladinu sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama u razvoju. Podjela GPS narukvica u Konjicu, predstavlja nastavak implementacije projekta Addiko banke koji za cilj ima olakšati svakodnevni život djeci s poteškoćama u razvoju kao i njihovim roditeljima, ali...