Osnovano Udruženje operatera sistema Federacije BiH

Ovlašteni operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i...