“Dani osiguranja u BiH” – Osiguranje je pomoć u izazovima modernog života

Elementarne nepogode, nezgode na putu, u školi, na ulici, nenadani zdravstveni troškovi, oštećenja...