Kako na najbolji način iskoristiti turistički potencijal Hercegovine?

Hercegovina mnogo toga može ponuditi na turističkom planu, ali potencijal leži neiskorišten,...