Koteks iz Tešnja: Zajedno sa zaposlenicima se borimo za opstanak

Pandemija koronavirusa u BiH je u kratkom roku dovela do naglog rasta tražnje za zaštitnom opremom...