UNFPA organizirao konferenciju s ciljem zagovaranja većih ulaganja u ljudski kapital

Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) organizirao je dvodnevnu konferenciju na Jahorini pod...