UNFPA organizirao konferenciju s ciljem zagovaranja većih ulaganja u ljudski kapital

30/06/2022. | Novosti

Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) organizirao je dvodnevnu konferenciju na Jahorini pod nazivom „Dinamika populacije, ljudski kapital i seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini“. Cilj konferencije je jačanje kapaciteta kreatora politika i stvaranja mreža na svim nivoima vlasti radi zagovaranja većih ulaganja u ljudski kapital, poštivanja ljudskih prava, uključujući prava žena i mladih,...